ADMICRO
VIDEO
 • Exercise 1: Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best corn,: sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  Van Mieu was representative = ____________ of Confucian ways of thought and behaviors.

   

  • A. traditional
  • B. typical
  • C. memorial
  • D. cultural

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4837

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF