YOMEDIA
ZUNIA12
 • Exercise 1: Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best corn,: sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  Van Mieu was representative = ____________ of Confucian ways of thought and behaviors.

   

  • A. traditional
  • B. typical
  • C. memorial
  • D. cultural

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 4837

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON