AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The French Quarter is the most famous and the most old section of New Orleans.

  • A. is the
  • B. famous
  • C. most old
  • D. of

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  most old ----> oldest

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>