• Exercise 2: Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

  Câu hỏi:

  She asked me what did I think of the performance the previous day.

  • A. asked
  • B. what did I think
  • C. of
  • D. the previous day

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  what did I think of ---> what I thought

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC