YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I asked him what time it was but he said he..............a watch.

  • A. doesn't have
  • B. didn't have
  • C. haven't had
  • D. hadn't had

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4850

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF