YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Snowshoes allow a person walking on snow without sinking into it because they distribute the person's weight over a wide area.

   

  • A. walking
  • B. sinking
  • C. they
  • D. the person's weight

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  walking ---> to walk

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA