AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Van an toàn trong hệ thống bôi trơn tuần hoàn cưỡng bức được mắc: 

  • A. Song song với bơm dầu.          
  • B. Song song với két làm mát.
  • C. Song song với van khống chế.           
  • D. Song song với bầu lọc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>