YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tỉ số nén của động cơ là tỉ số: 

  • A. Giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy. 
  • B. Giữa thể tích công tác và thể tích toàn phần
  • C. Giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn phần.  
  • D. Giữa thể tích buồng cháy và thể tích công tác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA