YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thứ tự làm việc của các kì trong chu trình làm việc của động cơ 4 kì là: 

  • A. Nạp, cháy-dãn nở, nén, thải.     
  • B. Nén, nạp, cháy-dãn nở, thải.
  • C. Nạp, nén, cháy-dãn nở, thải.               
  • D. Nén, thải, nạp, cháy-dãn nở.     
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDOC

Mã câu hỏi: 71956

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1