RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thể tích công tác là gì: 

  • A. Thể tích không gian trong xilanh được giới hạn giữa 2 điểm chết. 
  • B. Thể tích không gian giữa nắp xilanh và đỉnh pittông khi pittông ở điểm chết trên.
  • C. Thể tích lớn nhất có thể có của xilanh. 
  • D. Thể tích không gian giữa nắp xilanh và đỉnh pittông ở điểm chết dưới
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 71954

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1