RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhớt đi tắt đến mạch dầu chính trong hệ thống bôi trơn là do: 

  • A. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt cao.                 
  • B. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt cao.
  • C. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt thấp.                   
  • D. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt thấp. 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 71951

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1