YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhớt đi tắt đến mạch dầu chính trong hệ thống bôi trơn là do: 

  • A. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt cao.                 
  • B. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt cao.
  • C. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt thấp.                   
  • D. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt thấp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA