AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoà khí ở động cơ xăng không tự cháy được do : 

  • A. Áp suất và nhiệt độ cao  
  • B. Tỉ số nén cao   
  • C. Thể tích công tác lớn 
  • D.  Tỉ số nén thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>