YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong một chu trình làm việc của động cơ 4 kì, trục cam quay: 

  • A.  ½ vòng.     
  • B. 2 vòng        
  • C. ¼ vòng                        
  • D. 1 vòng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDOC

Mã câu hỏi: 71966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1