AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

  • A. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém        
  • B. các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
  • C. hình thành người bé nhỏ hoặc khổng lồ      
  • D. các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>