AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Không dùng hoocmon nhân tạo kích thích sinh trưởng đối với loại cây nào sau đây?

  • A. Cây hoa  cúc
  • B. Cây cải thảo   
  • C. Cây gỗ lim    
  • D. Cây đay lấy sợi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>