AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

  • A. Diễn ra ở cây 1 lá mầm và 2 lá mầm 
  • B. Làm tăng kích thước chiều dài của cây
  • C. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần 
  • D. Diễn ra họat động của mô phân sinh đỉnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>