AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi ở động vật đẻ trứng theo sơ đồ nào sau đây.

  • A. Hợp tử => mô và các cơ quan => phôi
  • B. Phôi => hợp tử => mô và các cơ quan
  • C. Phôi =>mô và các cơ quan => hợp tử
  • D. Hợp tử => phôi => mô và các cơ quan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>