YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:

  • A. sinh trưởng                       
  • B. phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể
  • C. phân hoá tế bào               
  • D. tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA