AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là biện pháp điều khiển sinh trưởng - phát triển ở động vật và người?

  • A. Luôn làm mát không khí nõi có động vật ở
  • B. Cải thiện môi trường sống của động vật
  • C. Cải tạo giống
  • D. Cải thiện chất lượng dân số

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>