AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoocmon ảnh hưởng đến sự phát triển của sâu bọ là :

  • A. Ecđixơn và tirôxin         
  • B. Juvenin và tirôxin
  • C. Ecđixơn và Juvenin 
  • D. Testostêron và tirôxin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA