YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tưới nước vào rau đang héo thì có thể làm cho nó xanh tươi trở lại. Nguyên nhân là vì:

  • A. Được tưới nước nên các tế bào sổng trờ lại làm cho rau được xanh tươi.
  • B. Nước thẩm thấu vào tế bào làm cho tế bào trương lên.
  • C. Nước đã làm giảm nhiệt độ nên các tế bào rau nên các cọng rau dều xanh tươi trở lại.
  • D. Nước làm cho rau tiến hành quang hợp nên đã xanh tươi trở lại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  Rau đang héo là hiện tượng các tể bào bị mất nước khi đó nồng dộ chất tan trong dịch bào tăng lẻn. Do đó khi tưới nước tế bào sẽ hút nước trở lại làm tế bào trương lẻn giúp nó xanh tươi trờ lại.

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON