YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình thức vận chuyển chất dưới đây có sự biến dạng của màng sinh chất là:

  • A. Khuyếch tán 
  • B. Thụ động 
  • C. Thực bào
  • D. Tích cực 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hình thức vận chuyển chất dưới đây có sự biến dạng của màng sinh chất là thực bào

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 9954

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON