YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tung một đồng tiền hai lần. Tìm xác suất để hai lần tung đó một S một N.

  • A. \(P(B) = \frac{1}{3}\)
  • B. \(P(B) = \frac{1}{4}\)
  • C. \(P(B) = 1\)
  • D. \(P(B) = \frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có không gian mẫu \(\Omega  = \left\{ {SS,SN,NN,NS} \right\} \Rightarrow n(\Omega ) = 4\)

  A: “ Hai lần tung có một S một N”

  \(A = \left\{ {SN,NS} \right\} \Rightarrow n(A) = 2\)

  Ta có: \(P(A) = \frac{{n(A)}}{{n(\Omega )}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA