• Câu hỏi:

  Trong một chiếc hộp có 7 viên bi trắng, 8 viên bi đỏ và 10 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 6 viên bi. Tính xác suất của các biến cố B:“Có ít nhất một viên bi màu vàng”

  • A. \(P(B) = \frac{{47}}{{460}}\)
  • B. \(P(B) = \frac{7}{{460}}\)
  • C. \(P(B) = \frac{{44}}{{461}}\)       
  • D. \(P(B) = \frac{{447}}{{460}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(n(\Omega ) = C_{25}^6 = 177100\)

  Ta có: \(n(\overline B ) = C_{15}^6 \Rightarrow n(B) = C_{25}^6 - C_{15}^6 = 172095\)\( \Rightarrow P(B) = \frac{{447}}{{460}}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC