YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong một chiếc hộp có 7 viên bi trắng, 8 viên bi đỏ và 10 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 6 viên bi. Tính xác suất của các biến cố B:“Có ít nhất một viên bi màu vàng”

  • A. \(P(B) = \frac{{47}}{{460}}\)
  • B. \(P(B) = \frac{7}{{460}}\)
  • C. \(P(B) = \frac{{44}}{{461}}\)       
  • D. \(P(B) = \frac{{447}}{{460}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(n(\Omega ) = C_{25}^6 = 177100\)

  Ta có: \(n(\overline B ) = C_{15}^6 \)

  \(\Rightarrow n(B) = C_{25}^6 - C_{15}^6 = 172095\)

  \( \Rightarrow P(B) = \frac{{447}}{{460}}\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 14277

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA