AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bình đựng 16 viên bi ,7 viên bi trắng ,6 viên bi đen,3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên ba viên bi .Tính xác suất của các biến cố B:“ Lấy cả ba viên bi không có bi đỏ” 

  • A. \(P(B) = \frac{{143}}{{280}}\)
  • B. \(P(B) = \frac{{13}}{{280}}\)
  • C. \(P(B) = \frac{{14}}{{280}}\)
  • D. \(P(B) = \frac{{13}}{{20}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(n(\Omega ) = C_{16}^3 = 560\)

   \(n(B) = C_{13}^3 = 286 \Rightarrow P(B) = \frac{{143}}{{280}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA