AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lớp 11B có 48 học sinh giáo viên gọi  học sinh kiểm tra bài cũ . Hỏi có bao nhiêu cách

  • A. 6
  • B. 17296
  • C. 3
  • D. 103776

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>