YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Từ 60 kg FeS2  sản xuất được bao nhiêu kg H2SO4 theo sơ đồ sau:

  • A. 98 kg
  • B. 49 kg
  • C. 48 kg
  • D. 96 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  số mol FeS2 = 60/120 = 0,5 (mol)

  Bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh ta có:

  FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

  0,5 →                                       1 (mol)

  Khối lượng axit sản xuất được là: m = n. M = 1. 98 = 98 (kg)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7471

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON