AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Axit sunfuric đặc nóng tác dụng với đồng kim loại sinh ra khí:

  • A. CO2
  • B. SO2.
  • C. SO3
  • D. H2S

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cu + 2H2SO4 (đ,n) CuSO4 + SO2 + 2H2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7466

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF