AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu?

  • A.  Anh A mua xe máy thanh toán trả góp
  • B. Ông B mua xe đạp hết 1 triệu đồng.
  • C. Chị C muốn mua ô tô nhưng chưa có tiền
  • D. Cả a và b đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA