• Câu hỏi:

   Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa ai với ai?

  • A. Người mua và người bán
  • B. Người bán và người bán
  • C. Người sản xuất với người sản xuất
  • D. Cả a, c đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC