YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa ai với ai?

  • A. Người mua và người bán
  • B. Người bán và người bán
  • C. Người sản xuất với người sản xuất
  • D. Cả a, c đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa người mua và người bán.

  Đáp án A.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 8725

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA