YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra như thế nào?

  • A. Cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau
  • B. Cung, cầu thường cân bằng
  • C. Cung thường lớn hơn cầu
  • D. Cầu thường lớn hơn cung.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trên thực tế, cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau.

  Đáp án A.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA