AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào?

  • A. Nhu cầu của mọi người.
  • B. Nhu cầu của người tiêu dùng.
  • C. Nhu cầu có khả năng thanh toán.
  • D. Nhu cầu tiêu dùng hàng hoá.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>