YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong nền sản xuất hàng hoá mục đích của sản xuất là gì?

  • A. Để tiêu dùng.
  • B. Để bán.
  • C. Để trưng bày
  • D. Cả a và b đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong nền sản xuất hàng hoá mục đích của sản xuất là để tiêu dùng và để bán.

  Đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8717

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON