YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi cầu giảm dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?

  • A. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu
  • B. Thị trường chi phối cung cầu
  • C. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả
  • D. Cung cầu tác động lẫn nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi cầu giảm dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện cung cầu tác động lẫn nhau.

  Đáp án D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA