AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khái niệm tiêu dùng được hiểu như thế nào?

  • A. Tiêu dùng cho sản xuất
  • B. Tiêu dùng cho đời sống cá nhân
  • C. Tiêu dùng cho gia đình
  • D. Cả a và b đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>