YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trùng kiết lị giống trùng biến hình ở điểm nào ?

  • A. Có chân giả
  • B. có di chuyển tích cực                 
  • C. Sống tự do 
  • D. Có hình thành bào xác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trùng kiết lị giống trùng biến hình đều có chân giả.

  ⇒ Đáp án: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 15080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA