YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong số các nhóm ĐV dưới đây, nhóm ĐV nào thuộc ngành chân khớp?

  • A. Tôm sống, Mực, mọt ẩm .
  • B. Chấu chấu, sò , nhện
  • C. Tôm sống, ốc sên, châu chấu.
  • D. Bọ cạp ,nhện, kiến 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA