YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự trao đổi khí ở thuỷ tức được thực hiện nhờ bộ phận nào ?

  • A. Miệng     
  • B. Khoang ruột                   
  • C. Thành cơ thể                   
  • D. Gai cảm giác 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thuỷ tức được thực hiện quá trình tiêu hóa nhờ vào thành cơ thể.

  ⇒ Đáp án: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 15083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA