• Câu hỏi:

  Ống hút và ống thoát nước của trai được hình thành từ 

  • A. Vỏ trai 
  • B. Mang  
  • C. Hai mép vạt áo phía sau cơ thể trai            
  • D. Cả a, b,c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC