AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế được tạo lập trên cơ sở đặc trưng nhất, đó là:

  • A. Nền công nghiệp hiện đại
  • B. Nền nông nghiệp hiện đại
  • C. Nền công-nông nghiệp hiện đại
  • D. Trên cơ sở công hữu về tư liệu liệu sản xuất chủ yếu?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>