AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng Hồ Chí Minh khi Người tiếp cận chủ nghĩa xã hội là gì?

  • A. Từ khát vọng giải phóng dân tộc
  • B. Từ phương diện đạo đức
  • C. Từ văn hóa
  • D. Cả 3 vấn đề trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>