AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị trong chủ nghĩa xã hội là gì?

  • A. Nhà nước được xây dựng và hoạt động theo pháp luật        
  • B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
  • C. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu
  • D. Đảng cộng sản lãnh đạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>