AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quan niệm của Bác Hồ, chủ nghĩa xã hội là chế độ chính trị mà trong đó:

  • A. Giai cấp công nhân là người làm chủ
  • B. Giai cấp nông  dân dân là người làm chủ
  • C. Trí thức là người làm chủ
  • D. Nhân dân lao động là người làm chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA