AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh về cách làm chủ nghĩa xã hội:

  • A. Đem của dân, sức dân, tài dân làm lợi cho dân        
  • B. Quản lý nhà nước  tập trung, bao cấp
  • C. Phải dựa vào các nước xã hội chủ nghĩa
  • D. Phải dựa vào các nước tiên tiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>