AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, đâu là mâu thuẫn chủ yếu nhất trong thời kỳ quá độ ở nước ta?

  • A. Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội         
  • B. Mâu thuẫn giữa cách mạng và phản cách mạng
  • C. Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển cao của đất nước với thực trạng nghèo nàn, lạc hậu 
  • D. Cả 3 vấn đề trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>