AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

  • A. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
  • B. Làm theo năng lực hưởng theo lao động
  • C. Phân phối bình quân
  • D. Phân phối theo vốn và tài sản đóng góp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA