ADMICRO
 • Câu hỏi:

  . Động lực quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội là gi?

  • A. Tiền vốn
  • B. Tài nguyên thiên nhiên
  • C. Khoa học-kỹ thuật
  • D.  Con người lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE