AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai cấp tư sản

  Dân tộc như thế nào?

  • A. Xử bắn, xử tù họ
  • B. Tịch thu tài sản của họ
  • C. Coi họ là đối tượng nguy hiểm
  • D. Cải tạo họ thành người lao động mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA