AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thời kỳ đổi mới, bản thân bạn phải làm gì đề góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

  Lời giải tham khảo:

  • Đảng, Nhà nước ta chủ trương xây dưng nhà nước pháp quyền XHCN đó là nhà nước quản lý mọi mặt bằng hiến pháp và luật pháp. Mọi người dân có quyền làm chủ nhưng cũng có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ công dân.
  • Để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, em thấy bản thần cần phải:
  • Tìm hiểu trên mọi phương tiện như sách, báo, internet,… về nhà nước pháp quyền XHCN, Hiến pháp VN, Pháp luật VN để bản thân hiểu rõ được nhà nước pháp quyền XHCN, hiểu rõ luật pháp VN.
  • Đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, tham gia các hoạt động tập thể,… Chọn lọc, cập nhật các thông tin chính xác và mới nhất về vấn đề luật pháp, các chính sách của Đảng và nhà nước.
  • Khi đã hiểu được luật pháp VN, bản thân cần phải chấp hành nghiêm túc luật pháp, điều đó thể hiện sự tôn trọng và góp phần nhỏ trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.
  • Tham gia tuyên truyền các chính sách của Đảng, tham gia tổ chức hội sinh viên để giúp mọi người tiếp cận với pháp luật, hiểu luật và tuân thủ luật.
  • Rèn luyện bản lĩnh bản thân vững vàng, cảnh giác và tránh xa các âm mưu của các thế lực thù địch.
  • Tích cực học tập tốt, giác ngộ một cách đúng đắn tư tưởng HCM. Từ 18 tuổi trở lên, bản thân sẽ cố gắng phấn đấu trở thành Đảng viên để có thể đóng góp ý kiến của mình về những vấn đề dân sinh để phục vụ lợi ích cho nhân dân. Đồng thời, bản thân cần cố gắng là cầu nối giữa nhân dân và Đảng, làm cho nhân dân tin vào Đảng và yêu Đảng.
  • Giữ gìn văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
  • Tham gia cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức HCM” để hiểu rõ các đức tính cao đẹp của HCM như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,… Để từ đó sẽ hoàn thiện bản thân hơn, góp phần giúp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.
  • Em hi vọng rằng với những đóng góp nhỏ bé của bản thân, sẽ phần nào giúp cho nhà nước pháp quyền XHCN luôn vững chắc, phát triển vững mạnh, luôn giữ vững bản sắc dân tọc VN. Và nhà nước pháp quyền XHCN luôn là điểm tựa tin cậy của nhân dân.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>