AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bản thân bạn cần làm gì để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá của dân tộc?

  Lời giải tham khảo:

  • Trước những thách thức và khó khăn mà đất nước đang phải đối mặt, sinh viên chúng tôi phải tự đặt ra cho bản thân mình câu hỏi: Là những trí thức tương lai của đất nước, mình đã, đang và sẽ làm gì để góp phần đưa đất nước phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?
  • Để trả lời được câu hỏi nêu trên, bản thân tôi phải tự mình phấn đấu, rèn luyện, tự trau dồi cho bản thân những kỹ năng cần thiết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực rèn luyện vì lợi ích chung của cộng đồng và vì chính sự phát triển của cá nhân. Quan trọng hơn, các bạn trẻ cần xây dựng bản lĩnh văn hóa, sẵn sàng đấu tranh với những hoạt động, sản phẩm văn hóa không lành mạnh..
  • Đẩy mạnh việc  tìm hiểu liên quan lịch sử hào hùng, truyền thống văn hóa của đất nước, của quê hương.
  • Hơn nữa, phải chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc tiếp thu những mặt tích cực, tiên tiến của văn hóa hiện đại; đồng thời gìn giữ và bảo vệ tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Kiên quyết đấu tranh đối với những biểu hiện vô cảm; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong tuổi trẻ.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>