ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong phương trình hoá học: BaCl2 + H2SO4   → HCl + BaSO4 tỉ lệ của các chất lần lượt là:

  • A. 1 : 1 : 1 : 2
  • B. 1 : 1 : 2 : 1
  • C. 2:1:1:1 
  • D. 1 : 1 : 1 : 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  BaCl2 + H2SO4   → 2HCl + BaSO4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA